Everything DiSC®

Bruk av Everything DiSC®-verktøy bidrar hver dag til å gjøre ledere og ansatte mer effektiv i kommunikasjonen med andre mennesker. Verktøyet brukes av HR-personell, ledere, coacher og profesjonelle konsulenter, og er normert for norsk språk og kultur.

Økt innsikt og forståelse for egen og andres atferd

Økt bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, styrker og svakheter

Et felles begrepsapparat for trening og utvikling

Skap bevissthet om atferd


DiSC er en svært enkel modell som består av fire grunnleggende atferdsstiler hos oss mennesker: D, i, S og C.

Alle mennesker er en blanding av alle fire DiSC-stiler – vanligvis er det én, to eller tre stiler som skiller seg ut. I motsetning til enkle personlighetstester, finnes det ingen perfekt DiSC-stil. Siden hver person har en unik atferdsprofil, har alle mennesker forskjellige stiler og prioriteringer. Når du vurderer disse forskjellene og utnytter verdien av dem, vil du få bedre kommunikasjon på arbeidsplassen og et sunnere arbeidsmiljø.

Hver enkelt person får kartlagt sin atferd opp mot de fire atferdsstilene i DiSC-modellen. Disse atferdstilene er særskilte, naturlige stiler som med letthet kan observeres i den daglige atferden hos mennesker, selv om vi bruker en variasjon i intensitet, og kombinasjon av atferdstilene.

Høres ikke det enkelt ut? Det er det. Men det er ikke for enkelt. Årsaken er som følger: Vi har forsket på og kvalitetssikret DiSC i over 40 år. Våre DiSC verktøy inneholder spørreskjema for brukerne med adaptiv testing og avanserte algoritmer. Gjennom verktøyene gis innsikt om en persons reaksjoner og atferdsstil. Dette gir brukeren en personlig og tilpasset DiSC-tilbakemelding.

Dominerende - D

Mennesker med høy tendens D kjennetegnes ved at de er målbevisste, energiske og direkte. De motiveres av resultater og utfordringer, vil prøve å endre eller kontrollere sine omgivelser. Er saksorienterte, formelle, dristige og utålmodige.

influerende - i

Mennesker med høy tendens i retter sin energi mot andre mennesker. De kjennetegnes ved at de er sosiale, utadvendte, uformelle og pratsomme. Ivrige etter å skape relasjoner. De motiveres i stor grad av sosial aksept og anerkjennelse.

Stødig - S

Mennesker med høy tendens S kjennetegnes ved at de er vennlige, imøtekommende og forsiktige. De fokuserer på samarbeid, samhold og harmoni, er lyttende og reflekterende, og motiveres i høy grad av trygghet og stabilitet.

Kvalitetssøkende - C

Mennesker med høy tendens C bruker energien på sak, riktighet, kvalitet og formaliteter. De kjennetegnes ved at de er opptatte av å gjøre ting på den korrekte måten og prøver ofte å analysere nøye. De er formelle og vurderende i sin opptreden og motiveres av kvalitet og riktighet.

«Halliburton har gjennom flere år brukt Everything DiSC® som verktøy i.f.m. lederopplæring og teamutvikling. Everything DiSC® er et verktøy som egner seg godt for både egenutvikling og utvikling av team.»

Everything DiSC®-verktøyene du får tilgang tilEverything DiSC® består av en rekke verktøy for refleksjon, trening og utvikling av mennesker i alle deler av en organisasjon.