Eksempler på

Gevinster av en sertifisering i verktøy for team- og lederutvikling

 • Felles begrepsapparat for trening på adferd og kommunikasjon internt i din organisasjon
 • Innsikt og forståelse for egen og andres adferd i jobben
 • Endringskompetanse
 • Mer fornøyde medarbeidere jfr. medarbeiderundersøkelser
 • Lavere sykefravær og turnover
 • Medarbeidere, team og ledere som presterer bedre, gir forbedret resultatoppnåelse
 • Fornøyde kunder som kommer tilbake
 • Innsikt i gruppekultur gir kunnskap om styrker og svakheter jfr. visjon og verdier
 • Viktig element for å nå og for å opprettholde ønsket omdømme
 • Profesjonell kundekommunikasjon – får mer ut av hver kunderelasjon og salgsresultater
 • Bedre utnyttelse av bedriftens ressurser mht. roller
 • Godt arbeidsmiljø og attraktiv arbeidsplass jfr. arbeidsmiljøundersøkelser

 

«Soft skills», eller mellommenneskelige ferdigheter som effektiv adferd, kommunikasjon og samarbeid er fremtidens viktigste kunnskap.

Flere globale trender som også påvirker din virksomhet lokalt, skaper et behov for effektive verktøy for trening av atferd og kommunikasjon.

Bruksområder

 • Ledelse og lederutvikling
 • Samarbeid og teamutvikling – sammensetning og utvikling av effektive team
 • Medarbeiderutvikling
 • Endringsprosesser og endringsledelse
 • Organisasjonskultur
 • Visjon, verdier og strategi – implementering
 • Kommunikasjon og soft skills – trening og utvikling
 • Rekruttering, bemanning og onboarding
 • Karriereveiledning og omstilling
 • Salgstrening og kundebehandling
 • Motiverende arbeidsmiljø og effektive relasjoner på arbeidsplassen
 • Konfliktforebygging og konflikthåndtering
 • Bedrift- og organisasjonsutvikling
 • Strategisk kompetansetrening
 • Strategiarbeid
 • Styreutvikling

Om verktøyet 

Everything DiSC®-verktøyene er forskningsbaserte og brukes i bedrifter og organisasjoner, og bidrar hver dag til å gjøre ledere og medarbeidere mer effektive i kommunikasjon med andre mennesker. Everything DiSC® er verktøy for livslang læring og utvikling, knyttet til adferd og kommunikasjon, og kan benyttes uavhengig av jobbrolle og organisasjonsnivå.

Etter bestått eksamen kan du jobbe med verktøyene i Norge og internasjonalt.

 

Everything DiSC®-modellen er en enkel og lettforståelig modell som beskriver fire grunnleggende adferdsstiler: D, i, S og C. Vi er alle en unik blanding av disse fire adferdsstilene, men verktøyet gir innsikt mot hvilken av stilene vi retter det meste av vår energi, hva vi verdsetter og prioriterer.

Modellen lærer deg blant annet å kommunisere effektivt med dine medarbeidere med utgangspunkt i de ulike stilene, og danner et begrepsapparat for verktøyet knyttet til lederutvikling, medarbeiderutvikling, konflikthåndtering, salgstrening og teamutvikling.

Verktøyet er egnet for refleksjon, dialog, utvikling og trening.

 

Hva er utbyttet av sertifiseringen?

Du får konkrete, forskningsbaserte verktøy, metode, strategier og prosesser som vil skape resultater for din virksomhet.

Du får den nyeste formen for online trening av adferd og kommunikasjon med podcaster, film og oppgaver. Dette er også tilgjengelig etter avsluttet sertifisering.

Du får delta på et engasjerende sertifiseringskurs med spennende undervisning, trening, casestudier, beste praksis og diskusjoner i grupper – via digital plattform.

Du får tilgang til elektroniske verktøy og bibliotek med presentasjoner og øvelser for eget bruk.

Du får en sertifisering i verktøyene og et personlig sertifikat. Sertifisering betyr kvalitetssikring.

Hvem passer sertifiseringen for?

Dette er en fremtidsrettet videreutdanning som passer for deg som jobber med mennesker – enten som leder, teamleder, prosjektleder, rådgiver, coach eller innen HR og salg.

Sertifiseringen er etterspurt i virksomheter, så vel som i arbeidsmarkedet generelt. Det stilles ikke krav i forhold til utdanningsnivå for å ta sertifiseringen.

Verktøyene brukes i ulike bransjer, i små og store bedrifter, både offentlig og privat.

Våre kursledere

KETIL OLSEN

 

NINA H. KARLSNES

 

Kursform

FØR

Hjemmearbeid

(3-6 timer) 

 

To uker før kursstart vil du motta tilgang til en digital læringsplattform der du skal gjennom en serie med interaktive moduler. Du skal også gjennomføre en Everything DiSC® jobbprofil, lese gjennom rapporten og annet forberedende materiell.
 
Tilgangen til digital læringsplattform beholder du etter kursdagene, og du får tilgang til et digitalt bibliotek med presentasjoner og annet norskspråklig materiell. 

 

 

 

UNDER

Undervisning via 4 digitale samlinger

 

I undervisningen vil du få grunnleggende forståelse for hvordan du kan bruke verktøyene på en etisk og effektiv måte. Det vil være fokus på praktisk bruk og trening. 

 

Du vil motta opplæringsmateriell, bibliotek med presentasjoner og øvelser, manual, arbeidsbok, bøker, teppe, kortstokk etc.

 

 

 

ETTER

Hjemmearbeid 

(4-6 timer)

 

Etter fullført selvstudier og undervisning  i digitale samlinger (eller klasserom), skal du gjennomføre en digital eksamen for å kalle deg «Sertifisert Everything DiSC Workplace® fasilitator». Dette vil si at du kan arbeide med Everything DiSC® i relasjon til medarbeider,- team- og lederutvikling.
 
Du får tilgang til verktøyene i administrasjonsplattformen EPIC, og kan også bruke biblioteket med norskspråklig materiell til videre bruk. Vi i Volo gir deg nødvendig støtte og support i oppstarten.

 

Etter sertifiseringen

Etter endt kurs kan du dokumentere at du kan jobbe med Everything DiSC®-verktøy for medarbeider-, team-, leder- og virksomhetsutvikling i Norge og internasjonalt.

I etterkant av sertifisering vil du inviteres til årlige fagsamlinger i vårt nettverk, hvor du møter andre som jobber med Everything DiSC®-verktøy.

Volo AS jobber med et stort antall virksomheter i offentlig og privat sektor i hele landet. Du inviteres til webinarer og får support og faglig input ved behov.

Volo AS er det norske kompetansesenteret for Everything DiSC®-verktøy, og autorisert partner til Everything DiSC® – a Wiley Brand, og The Five Behaviors™: – a Wiley Brand.

Gjør en forskjell – ta en sertifisering i verktøy for team- og lederutvikling!
Fyll ut bestillingen under:

Påmelding til sertifisering i Everything DiSC
*
*
*
*
*
*

Les våre salgsbetingelser her.