Hvordan bygge en kultur som fremmer motstandsdyktighet

Mars 2021. Teksten er oversatt og tilpasset av Ketil Olsen.
Opprinnelig artikkel kan leses her.

Konvensjonell visdom vil ha oss til å tro at motstandsdyktighet bygges gjennom motgang – en rekke av tilbakeslag som utfordrer vår holdning og tro, og hjelper oss til å utvikle nye ferdigheter for å tåle og takle vanskeligheter.

I en artikkel fra Harvard Business Review, The Secret to Building Resilience, argumenterer forfatteren for at vår evne til å bli motstandsdyktig i vanskelige tider, også kan bli påvirket av kvaliteten i våre mellommenneskelige forhold, og ikke bare de vi har hjemme.

Artikkelen stadfester at vi kan pleie og utvikle vår motstandsdyktighet gjennom en stor variasjon av interaksjoner og samhandling med mennesker i vår private og jobbmessige sfære.

Disse interaksjonene kan hjelpe oss til å endre og motstå krav på arbeidsplassen, og påvirke kraften i den utfordringen vi står ovenfor.

De kan hjelpe oss til å tydeliggjøre hensikt og formål i det vi gjør, og i tillegg hjelpe oss til å se veien fremover for å overkomme vanskeligheter og tilbakeslag. Dette er de interaksjoner som vil motivere oss til å holde ut, til å fortsette.

 

Hvordan kan ledere benytte seg av denne kunnskapen?

Hvis sterke relasjoner kan bidra til å utvikle og fremme motstandsdyktighet, – hvordan kan ledere benytte denne innsikten til å oppmuntre til en positiv og engasjert organisasjonskultur, som prioriterer og verdsetter sterke relasjoner og relasjonsferdigheter?

For å bygge ett sterkt nettverk og gode relasjoner på arbeidsplassen, må alle hver for seg reflektere over egen adferd for å skape selvinnsikt, og for å kunne tilpasse sin egen adferd ved behov.

Evnen til å tilpasse oss andre menneskers adferd, behov og prioriteringer er første steg på veien mot å bygge sterkere relasjoner og bedre relasjonsferdigheter på arbeidsplassen.

 

I arbeidet med å utvikle sterkere emosjonelle og relasjonelle ferdigheter er det viktig å forstå at dette ikke er en «quick fix», men heller en prosess der vi har forskjellige styrker og utviklingsområder. Det er her vi kan få hjelp gjennom å bruke verktøyet Everything DiSC®.

 

Everything DiSC® – ett verktøy som styrker våre relasjonsferdigheter:

Everything DiSC® er et verktøy for personlig utvikling som skaper grunnlag for ny innsikt om egen og andres adferd, og setter oss i stand til å utvikle våre emosjonelle, sosiale og relasjonelle ferdigheter.

Everything DiSC® beskriver fire grunnleggende adferdsstiler; – Dominerende, Influerende, Stødig og Kvalitetssøkende. Innsikt om hvilken adferdsstil vi selv har er ett viktig steg i det å forstå egne styrker og utviklingsområder. Samtidig er det kun den første biten i «det relasjonelle puslespillet».

Gjennom å ta denne første innsikten videre og sette den ut i refleksjon med andre mennesker du møter på din arbeidsplass vil skape gode og nyttige opplevelser, – det er i denne sammenhengen, når selvinnsikt går over til selvutsikt at magien skapes.

Våre relasjonsferdigheter styrker vår motstandsdyktighet, fremmer prestasjoner og resultater.

 

 

Sertifisering i verktøy for medarbeider-, team- og lederutvikling!

Everything DiSC® Workplace (engelsk versjon) er DNV – GL sertifisert som et verktøy for utvikling på arbeidsplassen. Med en sertifisering i verktøyet vil du bidra til å gjøre ledere og medarbeidere i din organisasjon mer effektiv i kommunikasjonen med andre. 

Sertifisering betyr kvalitetssikring, og dette vil spare tid, penger og bedriften kan utvikle- og beholde kompetansen internt.

Volo AS er det norske kompetansesenter for faglig utvikling, prosesstøtte og sertifisering av Everything DiSC®-instruktører. Vi tilbyr: