Om Volo

Norsk kompetansesenter for DiSC®-instruktører

Kompetansesenter for faglig utvikling, prosesstøtte og sertifisering av DiSC®-instruktører. Vi sertifiserer rådgivere, konsulenter, psykologer, coacher, ledere og HR-personell i verktøyene Everything DiSC® og The Five Behaviors of a Cohesive Team™ fra Wiley.

Vår kompetanse og erfaring

Vi har siden 2007 vært blant Nord-Europas ledende distributører av Everything DiSC®-verktøy fra Wiley, og har over 40 års erfaring med bruk av verktøyene. Gjennom et nært partnerskap med Wiley, bistår vi aktivt i utvikling, forskning og kontinuerlig kvalitetssikring av verktøyene.

2007

Etablert av Ketil Olsen i Trondheim

2009

Arild Berg med som partner

2011

100 DiSC-instruktører i Norge

2012

Norsk gasellebedrift i Sør-Trøndelag

2017

Mottar Diamond Award fra Wiley for 7. året på rad

2017

250 DiSC-instruktører i Norge

Vår visjon og våre verdier

Visjon: Å gjøre mennesker bedre i møte med hverandre

Dette er verdien vi skaper for våre kunder og samarbeidspartnere. Gjennom DiSC®-sertifiseringer, faglig utvikling og prosesstøtte skal vi bidra til bedre og mer effektiv atferd og kommunikasjon mellom mennesker.

Verdier: Kompetanse, involvering og mot

Innenfor vårt fagfelt og med våre verktøy, deler vi vår kompetanse. Vi tror at deling gjennom involvering, i både opplæring og i samarbeid, er en viktig suksessfaktor. Vi skal alltid være under utvikling, og vise mot gjennom å synliggjøre høy kompetanseog tørre å utfordre og involvere.

Arild Berg

Arild er partner i Volo AS, og er utdannet økonom fra Handelshøyskolen BI. Har i tillegg utdannelse innen prosjektledelse fra Finansakademiet-BI, og coaching ved NTNU. Er videre International Certified DiSC®Trainer – ICDT fra Wiley, og har benyttet DiSC verktøy siden 1987.

Arild har lang og bred erfaring innen organisasjonsutvikling, ledelse, salg, rådgivning, og markedsføring fra forsikring, bank, verdipapirfond, HR, og IKT-programvarebransjen.
Typiske arbeidsfelt er kompetansekartlegging, kompetansestrategier, implementering av kompetanseprogram, endringsprosesser, rekruttering, kompetanseutvikling, prosessarkitektur, prosessledelse, praktisk trening, og salg av kompetanseløsninger.
Arild sertifiserer nye DiSC®-instruktører fra Wiley, og bistår disse med bla. bruker-coaching, og faglig oppfølging.

Ketil Olsen

Ketil etablerte Volo AS i 2007, og har sin utdannelse fra bank og markedsføring, i tillegg til coaching og ledelse ved NTNU i Trondheim. Ketil har jobbet med HR og utvikling av mennesker i nesten 30 år, og har bred erfaring fra flere bransjer. Tidligere erfaring som foreleser ved Handelshøyskolen BI Trondheim, og som  styremedlem og styreleder ved Folkeuniversitetet, region Midt-Norge. Er videre International Certified DiSC Trainer – ICDT Wiley.

Ketil har erfaring med prosesser innen ledelse, coaching, teamutvikling, salg, omdømmebygging, bedriftskultur, visjon og verdiimplementering, samt trening og utvikling innen effektiv atferd og kommunikasjon.

Ketil er leder for Fagråd Ledelse & Kompetanse i NiT, og har lenge vært aktiv i Næringsforenings arbeide i Trondheimsregionen.

Nina H. Karlsnes

Nina er kommunikasjonsansvarlig i Volo. Hun har strategisk og operativt ansvar, for Volo`s digitale kommunikasjon, og markedsføring generelt.

Nina kommer fra Tomrefjord i Møre og Romsdal og har jobbet som Markeds- og mediekonsulent i Molde Fotballklubb de siste fire årene.
Nina har Bachelor med fordypning fra Idretts- og medievitenskap på NTNU i Trondheim. Hun har også studert samfunns og humanistiske fag i Frankrike, med fordypning innen jus og markedsføring.

Kathrine Koren Bjertnæs

Kathrine er seniorrådgiver i Volo. Hun bidrar med å utvikle sterke relasjoner mellom mennesker på arbeidsplassen. Arbeidet innbefatter DiSC®-sertifiseringer, faglig utvikling og prosess-støtte til DiSC®-instruktører.

Kathrine har erfaring innen HR med veiledning, coaching, rekruttering, mestring, utvikling, teamutvikling, kompetansekartlegging, verdiimplementering, endring og omstilling. Hun har jobbet med bedrift- og organisasjonsutvikling, marked- og kommunikasjon for blant annet virksomheter som Sonans Karriere, NRK Aktivum, Technoport, Trøndelag Reiseliv, Trondheim Symfoniorkester, Kirkens Bymisjon, HK og Bates Reklamebyrå i Oslo og Trondheim.

Kathrine har Bachelor innen Business Management, og har coaching grunnutdanning.  Hun er International Certified DiSC®Trainer – ICDT fra Wiley.