Organisasjons­utvikling

Bygg en robust virksomhetskultur rigget for innovasjon og endring, gjennom strategisk kompetansetrening.

Fleksible, endringsvillige medarbeidere, teamledere og ledere er en nødvendighet i dag. Kultur kan bygges, adferd, effektiv kommunikasjon og evne til samarbeid kan trenes og utvikles. Gjør jobben selv. Få tilgang til verktøy som er enkle i bruk, og som vil gi målbar resultateffekt i din virksomhet.
Bli sertifisert i internasjonale verktøy for strategisk kompetansetrening i organisasjoner.

-Invester i mennesker, bygg en solid organisasjonskultur!

 

Ta en fremtidsrettet videreutdanning – få effektive lederverktøy

Få mer ut av fagkompetansen, ved å investere i «soft skills».  

Trening på samarbeid, kommunikasjon og adferd er et område i vekst. Dette er en internasjonal sertifisering som er etterspurt, og passer for deg som ønsker å tilegne deg nye verktøy og metode for å jobbe med blant annet organisasjonsutvikling.

 

Nytt i Norge

 

Som eneste i Norge, tilbyr Volo AS internasjonal sertifisering i Everything DiSC®. Dette gir deg tilgang til å jobbe med Everything DiSC® Ledelsesverktøy og Everything DiSC® Work of Leaders metodikk og prosessverktøy for utvikling av robust organisasjonskultur.  Teamverktøyet «The five Behaviors of a Cohesive Team™» utvikler effektiv teamkultur.

 

Skap kultur for innovasjon og kunnskapsdeling

Effektiv virksomhetskultur bygger på trygghet og tillit. I en tid med endring gjennom digitalisering og automatisering, vil en effektiv virksomhetskultur som håndterer endring og innovasjon være et konkurransefortrinn.

Som leder må du kanskje drive endringsprosesser og endringsledelse. Du må sørge for å rekruttere, utvikle og beholde ansatte med ny kunnskap, og sørge for et klima for deling og utvikling i et velfungerende arbeidsmiljø.

Bruksområder for verktøyene:

 • Endringsprosesser og endringsledelse
 • Organisasjonskultur
 • Samarbeid og teambuilding – sammensetning og utvikling av effektive team
 • Visjon, verdier og strategi – implementering
 • Kommunikasjon og soft skills – trening og utvikling
 • Medarbeider engasjement og medarbeider utvikling 
 • Rekruttering, bemanning og onboarding
 • Karriereveiledning og omstilling
 • Salgstrening og kundebehandling
 • Motiverende arbeidsmiljø og effektive relasjoner på arbeidsplassen
 • Konfliktforebygging og konflikthåndtering
 • Bedrift- og organisasjonsutvikling
 • Strategisk kompetansetrening
 • Strategiarbeid
 • Styreutvikling
 • Strategisk HR

«Innovation is the ability to see change as an opportunity, not a threat» – Steve Jobs

Verktøyet

Everything DiSC® er et refleksjonsverktøy som skaper resultater. Metodikken baseres på solid forskning og benyttes av 7.2 millioner brukere globalt. Kurslederne lærer deg metode og verktøy, som gir din virksomhet et konkurransefortrinn.

Everything DiSC® Work of Leaders

 

Everything DiSC Work of Leaders® er for lederutvikling på alle nivåer. Verktøyet gir innsikt i egen og andres lederadferd, og hvordan du som leder presterer innenfor 3 viktige områder: Skape en visjon, bygge tilslutning og sørge for gjennomføring.

Work of Leaders er relatert til behov i det virkelige liv. Verktøyet er godt egnet for refleksjon og prosessorientert trening basert på beste praksis  internasjonalt innen ledelse, og gir videre handlingsplaner for oppfølging.

 

Få frem det beste i hver enkelt medarbeider

Everything DiSC® Ledelsesprofil

 

Everything DiSC® Ledelsesprofil bruker en forskningsvalidert læringsmodell til å skape en personlig læringsopplevelse. Profilen er ledelsesspesifikk med dyptgående informasjon, inkludert tips, strategier, og handlingsplaner for å hjelpe ledere til å bli mer effektive i den operative hverdagen. Du vil få verktøy for tilpasset ledelse: utvikling av medarbeidere og team i forhold til å ta raske avgjørelser, innsikt i styrings- og delegeringsstil, hva motiverer og demotiverer, å skape et motiverende arbeidsmiljø, strategier for effektiv ledelse basert på adferdsstil.

 

Digitale selvstudier og personlig undervisning

Kurset er lagt opp slik at du enkelt kan kombinere det med en travel arbeidshverdag. Gjennom en personlig læringsopplevelse får du innsikt og forståelse i verktøy og metode:

 

 • Kurset starter med 4-6 timer selvstudier i Everything DiSC® via vår digitale og interaktive læringsplattform.
 • Deretter to dager instruktørbasert undervisning i klasserom.
 • Et webinar med introduksjon til følgende Everything DiSC®-verktøy: Ledelsesprofil, Work og Leaders, Salgsprofil og Profil for Produktiv Konflikt.
 • Påbyggingskurs i teamutviklingsverktøyet The Five Behaviors™ via et 3-timers webinar

 

Du får internasjonale verktøy til å skape resultater for din virksomhet. Dette er et engasjerende kurs med spennende undervisning, trening, casestudier, beste praksis og diskusjoner i grupper og innovative digitale selvstudier med podcast, film og oppgaver.

Undervisningen gjennomføres på norsk, du får tilgang til en norsk arbeidsbok og online bibliotek samt digital læringsplattform med engelskspråklig materiale, slik at du lærer de internasjonale begrepene underveis.

Gjør som 7.5 millioner andre i 70 land og få innsikt i Everything DiSC®.

 

 

Gjennom Wiley Workplace Learning Solutions er vi tilknyttet et globalt nettverk av Authorized Wiley Partnere, som jobber med kompetanseutvikling. 7,5 millioner har tatt Everyhting DiSC® eller The Five Behaviors™ globalt siden 2008. Hvert år leveres ca. 1 million verktøy  i mer enn 35.000 virksomheter globalt.

Everything-DiSC-Authorized-PartnerVolo AS er Authorized Partner Everything DiSC® og Authorized Partner The Five Behaviors™ – Wiley Brands.

 Volo AS er det norske kompetansesenter for faglig utvikling, prosesstøtte og sertifisering av Everything DiSC®-instruktører. Vi jobber med en rekke virksomheter i offentlig og privat sektor, og er vinner av Diamond Award fra Wiley åtte år på rad.

logo3