On september 23, 2020

Spennende og viktig nyhet!

Endelig kan vi annonsere at Everything DiSC Workplace® (engelsk versjon) har mottatt en DNV-sertifisering som et verktøy for utvikling på arbeidsplassen. Sertifiseringen viser at verktøyet er i samsvar med EFPA’s standarder og kan brukes til utviklingsformål.

EFPA, The European Federation of Psychologists’ Association, har utviklet en gjennomprøvd «Test Review Model» for å gi en grundig og standardisert gjennomgang av psykologiske vurderingstester. Disse hjelper organisasjoner, rådgivere og sluttbrukere med å ta faktabaserte beslutninger om kvalitet og nytteverdien av et verktøy.

DNV, Det Norske Veritas, er et godkjent organ som jobber med kvalitetssikring og risikohåndtering, og har nå sertifisert Everything DiSC Workplace® i henhold til EFPA’s standarder.

Denne DNV-sertifiseringen er nok et kvalitetsstempel for Everything DiSC®. Gjennom en slik sertifisering forsikrer DNV at verktøyet tilfredsstiller internasjonale anerkjente kriterier for kvalitet.

 

Hva betyr dette for deg som sertifisert Everything DiSC®-instruktør?

* Jeg får enda en bekreftelse på at jeg jobber med verktøy som er av god kvalitet

* Jeg vil få lettere aksept av mine kolleger/kunder til å benytte verktøyet

* Kombinasjonen av en internasjonal sertifisering og kvalitetssikrede verktøy sikrer effekt og utbytte når jeg benytter verktøyene

 

Hva betyr dette for de organisasjonene som benytter Everything DiSC®?

* Å sette kvalitet i høysetet, påvirker kultur og omdømme

* Stor grad av tillit til verktøyene og bruksområdene fra medarbeidere

* Det er enklere å ta strategiske valg om bruk av verktøy av høy kvalitet, og som vil gi effekt over lang tid

 

  • Av Nina Karlsnes  0 Kommentarer   

    0 Kommentarer