The Five Behaviors of a Cohesive Team™

Teamutvikling

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et teamutviklingsverktøy for økt samhandling og selvinnsikt.

Åpne og ærlige tilbakemeldinger

Sterkt eierskap til felles mål

Tar bedre og raskere beslutninger

Et sterkt og velfungerende team

Modellen bak The Five Behaviours of a Team™ beskriver fem atferder et team bør omfavne, og som er suksessfaktor i arbeidet med å bygge et godt sammensatt og effektivt team:

fivebehaviors

 • Måler teamets status for de 5 atferdsfaktorene
 • Gir innsikt om teamets kultur og verdier
 • Gir innsikt om teammedlemmenes atferd, prioriteringer og bidrag
 • Tydeliggjør styrker og forbedringsområder
 • Gir konkrete innspill til utviklingsplan

«En klar målsetning for NKSR er å videreutvikle og bygge et godt team, noe The Five Behaviors of a Cohesive Team™ har gjort oss istand til. Teammedlemmer er tydeligere på forventninger og tør å erkjenne svakheter overfor hverandre.» 

Sylvi Helland, Personalrådgiver ved St. Olavs Hospital

Verktøyene du får tilgang til

The Five Behaviours of a Cohesive Team™ består av en rekke verktøy for effektiv teamutvikling i alle deler av en organisasjon.

Rapporter

 • Individuell teamrapport
 • Kommentert teamrapport
 • Fremdrifts-rapport
 • Sammenlignings-rapport

Støtteverktøy

 • Boken The Five Dysfunctions of a Team
 • Bok med prosessøvelser
 • Fasilitator-guide for 7 moduler
 • Presentasjoner, powerpoints og videoklipp
 • Deltakermateriell med aktiviteter
 • Podcast, internettbaserte ressurser og forskningsrapporter