Globale trender

En rekke globale trender er med på å påvirke din virksomhet, og skaper et behov for trening og utvikling av atferd og kommunikasjon. For å bygge en solid virksomhetskultur som tåler endring og skaper innovasjon, trengs effektive verktøy:

 

«The Gig Economy»: beskriver det økende tallet av frilansere globalt. Undersøkelser viser ifølge Deloitte at det i 2018 er 77 millioner frilansere, som utgjør 40% globalt og det er økende. Dette betyr økende grad av behov for etablering av nye team med nye teammedlemmer, effektivt teamarbeid, jobbing i «kluster» og ressursgrupper, som krever gode samarbeidsevner og behov for effektiv kommunikasjon. Dette krever effektiv ledelse og kultur bygget på trygghet og tillit. Team må være komfortable med å ta beslutninger på teamnivå og initiere innovasjon, teammedlemmer må påberegne og jobbe på kryss av team, i flere team heller enn «silo-jobbing». Det er behov for medarbeiderdrevet innovasjon.

 

«The Agile Workplace»: Medarbeidere trenger å ta raske avgjørelser, være fleksible, kunne gjøre endringer og tilegne seg kompetanse raskt. Atferd kan trenes med gode verktøy.

 

«Generasjon Snowflake» vil innen 2025 utgjøre 70% av arbeidstakerne i bedrifter. Generasjonen beskrives å ville ha mere til felles med sin egen generasjon i andre land, enn andre generasjoner på arbeidsplassen. Dette vil kreve mye av ledere og ansatte selv, i forhold til teamsammensetning, medarbeiderutvikling, kommunikasjon og tilpasset ledelse.

 

Digitalisering, automatisering og disruptive technologies, gir et økende behov for raske treningssystemer for atferd og kommunikasjon.