Vårt samfunnsansvar

 

VI TAR ANSVAR FOR MILJØET!

Volo AS er Miljøfyrtårn-sertifisert mars 2020.
Dette betyr at vi har innført et miljøledelsessystem og gjennomfører en rekke miljøtiltak. Miljøfyrtårn er forankret i ledelsen og miljøgruppe er etablert.

Vi har valgt ut noen bærekraftsmål som vi jobber daglig med å strekke oss etter (se disse lengre ned på siden). Vi har blitt mer bevisst på vårt bærekraftansvar og gleder oss til jobben videre.

Vi ønsker å ta et samfunnsansvar og være bevist våre valg for et bedre miljø!

 

Våre bærekraftsmål

Vi har fem målområder i bærekraftarbeidet vårt. Disse målområdene hjelper oss å sette fokus der vi kan ha størst effekt.

 

GOD UTDANNING
vi skaper bedre arbeidsmiljø gjennom å tilføre mennesker ny innsikt og ny kunnskap gjennom sertifisering, opplæring og et utdanningsforløp på våre HR-verktøy.

 

GOD HELSE
vi bidrar med å bygge sunne organisasjonskulturer, og fremmer helsefremmende tiltak knyttet til å skape bedre arbeidsmiljø, der sykefravær, stress og destruktive konflikter reduseres.

 

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE
gjennom vår kompetanse, verktøy og tjenester, utvikler vi menneskers relasjonskompetanse og relasjonsferdigheter, og gjør mennesker bedre i møte med hverandre.

 

MINDRE ULIKHET
vi bidrar til å skape forståelse og respekt for forskjellighet. Vi ønsker å verdsette ulikhet som en positive ressurs i arbeidsmiljøet. Økt forståelse mennesker imellom skaper tillit og styrker kommunikasjonen.

 

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST
alle medarbeidere skal føle seg sett, verdsatt og respektert. I et arbeidsmiljø hvor vi ivaretar alle medarbeideres behov for utvikling og verdier, og viser respektfull adferd, skapes gode resultater og sunn økonomisk vekst.