On januar 30, 2020

Vi tar ansvar for miljøet!

Volo AS tar miljøansvar med Miljøfyrtårn!

Vi skal sertifiseres som miljøfyrtårn våren 2020. Dette betyr at vi innfører et miljøledelsessystem og gjennomfører en rekke miljøtiltak. Miljøfyrtårn er forankret i ledelsen og miljøgruppe er etablert.

Miljøansvarlige hos oss er: Nina H. Karlsnes

 

Vi er opptatt av å forbedre det ytre miljø!

Det stilles krav om stadig forbedring av arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energiforbruk, transport, avfall, utslipp til luft og vann, samt estetikk.

For vår virksomhet er Miljøfyrtårn en flott måte å forplikte og inspirere våre ledere og øvrige medarbeidere til bedre avfallshåndtering og fokus på miljøvennlig innkjøp.

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. 

Vi  ønsker å sette fokus på miljø og bli oppfattet som en seriøs og ansvarsbevisst virksomhet.

Vi ser på dette som et ledd i å sikre den fremtidige driften, blant annet fordi alt tyder på at miljøriktig drift og god miljødokumentasjon vil bli stadig viktigere for profileringen av virksomheter og et krav fra myndigheter, eiere og kunder. Samtidig ønsker vi å kunne ta samfunnsansvar.

Vår virksomhet ønsker å sikre at miljøarbeidet blir ivaretatt i alle ledd.

Vi ønsker å ta et samfunnsansvar og være bevist våre valg for et bedre miljø!

 

  • Av Nina Karlsnes  0 Kommentarer   

    0 Kommentarer