everythingdisc

 • Økt innsikt og forståelse for egen og andres atferd
 • Brukes av HR-personell, ledere, coacher, organisasjons-psykologer og konsulenter i privat og offentlig sektor.

fivebehaviors

 • Økt forståelse og innsikt for hva som kreves for å bygge et sterkt og velfungerende team.
 • Et HR-verktøy for trening og utvikling

Vår trygghetsgaranti til deg som instruktør

Sertifisering

 • Validerte og kvalitetssikrede verktøy
 • Omfangsrik verktøykasse
 • Materiell og instruktørsett
 • Grundig opplæring
 • Gjennomføres av internasjonalt sertifiserte DiSC® instruktører

Faglig utvikling

 • 40 års erfaring med verktøy
 • Personlig service og support
 • Workshops og fagseminar
 • Årlig nettverkssamling
 • Casestudier
 • Nyhetsbrev

Prosesstøtte

 • Bistår i prosesser ved behov
 • Setter deg i kontakt med andre DiSC®-instruktører
 • Bistå i utforming av prosess
 • Deler erfaringer og kunnskap