Viktig nå - viktig fremover!

  • Ledere med relasjonsferdigheter 

  • Velfungerende team – bygd på tillit

  • Sunne bedriftskulturer

  • Effektiv kundekommunikasjon

     

    – Kunnskap om adferd er avgjørende –

 

Gjennom å sertifisere interne ressurser på verktøyene Everything DiSC® har vi fått nødvendig kunnskap og en god plattform for både trening og refleksjon, som er nødvendig for å lykkes i vårt lederskap.

Vivi Fuhr Hjelde, HR & Organisasjonssjef i Norgeshus AS

 

Gjennom Wiley Workplace Learning Solutions er vi tilknyttet et globalt nettverk av Authorized Wiley Partnere, som jobber med kompetanseutvikling.

Everything DiSC Authorized Partner Logo

 

Volo AS er Authorized Partner Everything DiSC® og Authorized Partner The Five Behaviors™ – Wiley Brands. Les mer om verktøyene her. 

The Five Behaviors Authorized partner logo 

 

Gjennom et nært partnerskap med Wiley, bistår vi aktivt i utvikling, forskning og kontinuerlig kvalitetssikring av verktøyene.

Volo AS logo