Personvern­erklæring

Personvernerklæring – Volo AS

Din personlige informasjon tilhører deg. Du deler informasjonen din med Volo AS knyttet til oppdrag vi skal utføre/ avtale med deg eller din virksomhet. Vi vil at du skal vite hvorfor vi trenger dine personlige opplysninger og hvordan vi behandler dem

1. Data
Volo AS bruker bare informasjonen du gir oss. Dette er relatert til når du og /eller din virksomhet inngår avtale med oss.

Vi bruker følgende informasjon:
– Navn og adresse på kunde
– Navn på respondent av våre verktøy
– Telefonnummer
– Fakturaadresse
– E-postadresse

2. Sikkerhet
Vi beskytter informasjonen du gir oss med den mest avanserte teknologien, så ingen har uautorisert tilgang til dem. Skulle det være nødvendig å dele informasjonen med tredjepart, krever vi at selskapet behandler dine opplysninger så trygt som vi gjør, og med det formål det er ment.

3. Lagringsperiode
Vi lagrer personlig informasjon så lenge som nødvendig etter avtale med deg og din virksomhet, knyttet til oppdragets art og omfang. Deretter vil personlig informasjon bli slettet, med mindre vi er pålagt å holde dem lenger av juridiske årsaker.

4. Formål
Vi bruker dataene du gir oss for å levere oppdraget, avtalt mellom deg og din virksomhet.
Vi vil i noen tilfeller også dele data med selskaper vi samarbeider med, også kalt tredjeparter. I vårt tilfelle er dette Wiley. Les mer om dette under punkt 8.

5. Tredje land
Noen av selskapene vi jobber med, ligger i land utenfor EU. Lovgivning i disse landene gir ikke alltid den samme beskyttelsen av personopplysninger som EU. Derfor har vi inngått avtaler med selskaper der de garanterer databeskyttelse, ihht. GDPR.

6. Se, endre, slette data eller andre spørsmål?
Du kan sende en forespørsel om å vise, redigere, slette eller overføre din personlige data. For eksempel kan du sjekke om dataene dine er riktige. Vil du vite hvilken informasjon du har tillatt oss å bruke, eller vil du begrense bruken? Hvis du har spørsmål om personvernreglene, vennligst kontakt vår datahåndteringsansvarlig ved å sende en e-post til ketil.olsen@volo.no eller per. brev til:

Volo AS
C/O Ketil Olsen
Overlege Bratts vei 26 B
7026 Trondheim – Norway

7. Klager?
Vi vil gjerne hjelpe deg hvis du har klager om hvordan vi behandler personlig informasjon. Send e-post til vår databehandler ansvarlig: ketil.olsen@volo.no

 

8. Volo AS – Autorisert Partner av Wiley – Personvern ved bruk av EPIC og verktøyene Everything DiSC® og The Five Behaviors™

Anonymitet, konfidensialitet, personvern og datasikkerhet:

All informasjon knyttet til din besvarelse av Everything DiSC® og The Five Berhaviors-verktøy fra Wiley, behandles konfidensielt. Innhentede opplysninger du avgir knyttet til denne besvarelse, blir behandlet ihht. lov og gjeldende krav om personvern og datasikkerhet, General Data Protection Regulations -GDPR.

Hvilke opplysninger som innhentes:
Det kreves at du oppgir for- og etternavn, og svarer på en rekke spørsmål, ord eller utsagn, som vil bli brukt til å produsere ditt Everything DiSC®-verktøy, din personlige rapport, eller ditt teamuvtviklingsverktøy. The Five Behaviors™. Det spørres også om din e-postadresse for å sende deg informasjon, instruksjon og link for besvarelse. Skjemaet for samtykke fastslår måten svarene dine blir innsamlet, behandlet, overført, brukt og lagret på.

Demografiske data: Du bes også om å oppgi demografiske opplysninger som alder, sted, utdannelse, jobbrolle o.l, med dette er valgfritt. Dette vil brukes for å sikre at Wiley-materialer er gyldige og pålitelige for alle brukere. Alt forskningsarbeid hos Wiley utføres med full konfidensialitet. De demografiske dataene du oppgir, vil ikke være personlig identifiserbare.

Hvor opplysningene om deg blir lagret – hvordan de behandles:
EPIC er et passordbeskyttet administrasjonssystem, ett eget nettsted for Everything DiSC® og The Five Behaviors-verktøy. En EPIC-konto administreres av en sertifisert Everything DiSC®-instruktør. En sertifisert instruktør har gjennomgått nødvendig opplæring i etisk og god bruk av Everything DiSC® og The Five Behaviors-verktøy. Dataene, herunder personopplysninger, du oppgir gjennom dette nettstedet, vil bli overført til Wileys sikre server i Minneapolis, Minnesota, USA.

Wiley (John Wiley & Sons, Inc.) har rettighetene på Everything DiSC®-verktøy, og leverer EPIC-plattform for administrering av Everything DiSC®-verktøy. Volo AS er autorisert partner av Wiley i Norge, og som databehandler er Volo AS ansvarlig, i samarbeid med Everything DiSC®-instruktører, som er behandlingsansvarlige, for å sikre at de opplysninger du oppgir blir behandlet ihht. gjeldende krav.

Tilgang til dine personopplysninger og eventuelle demografiske opplysninger du har oppgitt, er utelukkende begrenset til autorisert personell og ansatte hos Wiley. Alle opplysninger er krypterte rådata. Ditt Everything DiSC®-verktøy, din personlige rapport, genereres ut fra disse rådata, av sertifisert Everyhing DiSC®-instruktør, og kun etter samtykke fra deg. Se også informasjon om samtykke i starten av din besvarelse på tilsendt lenke.

Hva er formålet med å innhente opplysningene om deg:
Bruk av opplysningene vi innhenter, er begrenset til å yte den tjenesten som vi etter avtale med deg, eller din virksomhet skal utføre.
Dette nettstedet er utformet for å gi deg en tilpasset rapport, et eget Everything DiSC® eller et The Five Behaviors-refleksjonsverktøy. Ved å klikke på Accept (Godta), samtykker du til at Wiley kan bruke dataene, herunder personopplysninger du oppgir på dette nettstedet, i den hensikt å produsere ditt eget verktøy, din personlige rapport.

  • Everything DiSC® er et verktøy der du innhenter nyttig og god innsikt om egen adferd.
  • Everything DiSC®-verktøy skal skape refleksjon og egenutvikling, knyttet til egen jobbsituasjon og rolle.

Den innsikt og bevisstgjøring Everything DiSC® gir deg, vil bidra til at din adferd og kommunikasjon blir mer effektiv i møte med andre mennesker.

The Five Behaviors ™ er et verktøy for å bygge velfungerende og effektive team. Gjennom en teamevaluering, ny innsikt om teamet, refleksjon og prosess.

Hvordan opplysningene kan slettes:
Etter at avtalt oppdrag med deg eller din virksomhet er sluttført, vil vi etter avtale slette den informasjon som finnes på EPIC-konto. Skulle oppdraget innebære en videreføring av prosess, og det er behov for utvidet lagringstid knyttet til formål med leveransen, avtales dette nærmere med deg eller oppdragsgiver.

Datasikkerheten er kvalitetssikret gjennom: OWASP – Open Web Application Security Project, AICPA-SOC 2 – General Data Protection Regulation

Informasjonskapsler (cookies):
Våre nettsider benytter informasjonskapsler i forbindelse med analyseverktøyet Google Analytics. Hensikten er å gi oss informasjon om hvordan nettsidene benyttes og sikre din brukeropplevelse. Å tillate informasjonskapsler er noe du selv velger. Dersom man ikke aksepterer bruk av cookies, vil man kunne oppleve at noen funksjoner ikke fungerer optimalt.

Facebook Pixel: Volo AS bruker Facebook Pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook. Den leser noen biter informasjon som gjør at vi kan gi deg relevant reklame på Facebook og andre plattformer senere, og hjelper oss med å måle effekten av kampanjer vi kjører. Les mer om annonser på Facebook og hvordan du selv kan justere dine personlige innstillinger på Facebook her.

Sikker side: Volo AS bruker HTTPS kommunikasjon (SSL Sikkerhetssertifikat) for kryptert og sikker overføringen av data mellom deg og oss.

Annen informasjon samlet inn via kontaktskjema på vårt nettside:

Når du bruker kontaktskjema på våre hjemmesider ber vi om følgende informasjon: Navn, e-postadresse, firma (frivillig), telefonnummer (frivillig), og hva din henvendelse handler om.

Formålet med innhenting og lagring av informasjon er å kunne svare og ha en dialog rundt din henvendelse. Informasjonen blir lagret i vårt system der det kun er ansatte i Volo AS har tilgang. Informasjonen blir lagret så lenge vi finner det formålstjenlig.

Ved påmelding på våre kurs og arrangement samles følgende informasjon:

  • Navn
  • E-post
  • Firma
  • Faktureringsopplysninger
  • Tlf.nr (frivillig)
  • Valgt dato for kurs eller arrangement

Informasjonen blir lagret i vårt system som kun ansatte har tilgang til. Informasjonen lagres for å kunne følge opp deltakere i forkant av kurset, fakturere, ha oversikt over antall og påmeldte kursdeltakere, og oppfølging i etterkant. Dersom samtykke er gitt, vil e-post også kunne bli brukt til å invitere til fremtidige kurs, arrangement og webinar.

Ved påmelding til våre webinar samles følgende informasjon: navn, e-post, firma, evt. andre henvendelser. Her kan vi også stille ja/nei-spørsmål om kjennskap til tema før webinaret f.eks. 

Informasjonen blir lagret i vårt system, for å kunne følge opp deltakere i forkant av webinaret, ha oversikt over antall og påmeldte deltakere, og oppfølging i etterkant. Dersom samtykke er gitt, vil e-postadressen også kunne bli brukt til å invitere til fremtidige kurs, arrangement og webinar.

Volo AS sender ut nyhetsbrev maks en gang i måneden via e-post. For å kunne motta dette må du registrere din e-postadresse hos oss via skjema på hjemmesiden. Vi bruker verktøyet MailChimp, som er databehandler for nyhetsbrevet. Dersom du melder deg av nyhetsbrevet vil din informasjon bli slettet. NB, dette gjelder ikke viktige oppdateringer og nyheter til våre sertifiserte Everything DiSC®-instruktører, sendt fra Volo AS.

Volo AS  har ikke kommentarfelt på bloggen sin, ingen informasjon lagres.

Trondheim, 29.06.2022