Everything DiSC®

Bruk av Everything DiSC®-verktøy bidrar hver dag til å gjøre ledere og ansatte mer effektiv i kommunikasjonen med andre mennesker. Verktøyet brukes av HR-personell, ledere, coacher og profesjonelle konsulenter, og er normert for norsk språk og kultur.

Everything DiSC Logo Color[1]

Økt innsikt og forståelse for egen og andres adferd

Økt bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, styrker og svakheter

Et felles begrepsapparat for trening og utvikling

Hva er Everything DiSC®?

I hverdagen er vi avhengige av å kommunisere med forskjellige mennesker for å nå våre mål.  Skal du fremstå med en effektiv adferd og kommunikasjon, krever dette innsikt om deg selv og menneskene du skal kommunisere med – hva skaper fremdrift og hva skaper motstand?

Innsikt er imidlertid ikke nok. Du må også trene på tilpasning av din adferd og kommunikasjon. Til dette trenger du et treningsverktøy som er lettfattelig, effektivt, og ikke minst tilpasset den kulturen og det samfunnet vi lever i – Everything DiSC®-refleksjonsverktøy.

Bruk av Everything DiSC®-verktøy i bedrifter og organisasjoner, bidrar hver dag til å gjøre ledere og  medarbeidere mere effektiv i kommunikasjonen med andre mennesker. Everything DiSC® er et verktøy for livslang læring og utvikling, knyttet til adferd og kommunikasjon, og benyttes uavhengig av jobbrolle og organisasjonsnivå.

 

Hvem bruker Everything DiSC®?

Våre Everything DiSC®-verktøy er validert og normert for norsk språk og brukes av HR-personell, ledere, coacher og profesjonelle konsulenter, i arbeidet med utvikling av mennesker i alle typer bransjer og organisasjoner.

Everything DiSC® Workplace (engelsk versjon) mottok i august 2020 en DNV-sertifisering som et verktøy for utvikling på arbeidsplassen. Les mer her.

 

Bruksområder for Everything DiSC®

 • lederutvikling
 • relasjons kompetanse
 • teamutvikling
 • medarbeidersamtaler
 • kundebehandling
 • salg & service
 • konflikthåndtering
 • karriereveiledning
 • strategiarbeid
 • samhandling
 • rekrutteringsprosesser
 • verdiimplementering
 • omdømmebygging med flere

Everything DiSC® fra Wiley – verktøy for alle på arbeidsplassen

Everything DiSC® Workplace – Jobbprofil

Basisverktøyet i verktøykisten av Everything DiSC® verktøy.

 

 

Dette verktøyet kan benyttes av alle i en organisasjon, uavhengig av tittel eller rolle, for å bygge gode og effektive relasjoner, og forbedre kvaliteten på arbeidsplassen. Medarbeiderutvikling, karriereutvikling, bygge gode team, jobbe med kultur, samtaleverktøy innen rekruttering; – et stort bruksområde.

 

Everything DiSC® Management – Ledelsesprofil

Dette verktøyet har som formål å lære lederen til å få det beste ut av sine medarbeidere.

 

Lederen lærer å lese sine medarbeideres adferdsstiler, og de lærer hvordan de kan tilpasse sin egen adferd for å lede andre mer effektivt. Lær om hvordan du som leder blir dyktigere i å delegere, styre, motivere og utvikle forskjellige medarbeidere med forskjellige prioriteringer, motivasjonsfaktorer og adferd.

 

Everything DiSC® Work of Leaders

Work of Leaders handler om beste praksis innen ledelse. Innsikt om din adferdsstil og dine prioriteringer som leder og hvordan dette påvirker følgende;

 

 – Hvordan du skaper en visjon, hvordan du bygger tilslutning for visjonen, og hvordan du ivaretar gjennomføring. Verktøyet egner seg også for meget spennende refleksjoner i en ledergruppe.

 

Everything DiSC® Sales – Salgsprofil

Dette verktøyet hjelper selgere med å kommunisere mer effektivt med forskjellige kunder.

 

Gjennom å forstå egen Everything DiSC®-salgsstil, forstå kundens kjøpsstil, og tilpasse selgers salgsstil til kundens kjøpsstil. Verktøyet lærer selger å forstå egen stil, lese kunden, og tilpasse egen adferd til forskjellige kunder.

 

Everything DiSC® Profil for Produktiv Konflikt

Dette verktøyet omgjør ubehagelige møter til sterkere relasjoner.

 

 

Everything DiSC® Productive Conflict hjelper deltakerne med å forbedre selvbevisstheten rundt konfliktadferd. I stedet for å fokusere på en trinnvis prosess for konfliktløsning, hjelper Productive Conflict deltakerne med å legge bånd på ødeleggende adferd, slik at konflikter kan bli mer produktive, og til syvende og sist forbedre resultater og relasjoner på arbeidsplassen.

 

Everything DiSC® Agile EQ

Dette verktøyet hjelper deg med å utvikle din emosjonelle intelligens og din evne til å være smidig.

 

Everything DiSC® Agile EQ hjelper deg å forstå tankegangen til emosjonell intelligens som kommer naturlig til deg, og hvordan strekke deg til de tankesettene som er utenfor komfortsonen. Det å lære seg å strekke seg til ulike tankesett, gir mulighet til å tilpasse forskjellige situasjoner en står overfor. Les mer her.

Dette verktøyet finnes per dags dato (okt.2020) kun på engelsk språk. 

 

«Halliburton har gjennom flere år brukt Everything DiSC® som verktøy i.f.m. lederopplæring og teamutvikling. Everything DiSC® er et verktøy som egner seg godt for både egenutvikling og utvikling av team.»

Gunn Hatleskog, HR-manager i Halliburton

Eksklusive oppfølgings­verktøy

Everything DiSC® Tilleggsrapport for instruktør:

Dette verktøyet gir instruktør og sluttbruker nyttige og detaljerte tilleggsopplysninger. Bidrar til en rikere og mer nyansert dialog og refleksjon respondentens Everything DiSC®-stil, inkludert uventede elementer. Er inkludert som en del av alle de Everything DiSC® verktøy vi tilbyr på norsk språk.

Everything DiSC® Sammenligningsrapport

Dette verktøyet kan genereres mellom 2 respondenter for å illustrere deres likheter og ulikheter. Verktøyet har mange bruksområder og har som formål å styrke relasjon og samarbeide mellom de 2 respondentene. Er inkludert som en del av alle de Everything DiSC®-verktøy vi tilbyr på norsk språk.

Everything DiSC® Gruppekulturrapport:

Verktøyet gir innsikt om og avdekker en gruppe, eller et teams kultur. Utforsker fordelene og ulemper, styrker og utviklingsområder. Gir innsikt om hva gruppen verdsetter og prioriterer, og hvilken effekt dette har på medlemmene.

Everything DiSC® Fasilitatorrapport:

Verktøyet gir innsikt om og avdekker en gruppe, eller et teams kultur. Utforsker fordelene og ulemper, styrker og utviklingsområder. Gir innsikt om hva gruppen verdsetter og prioriterer, og hvilken effekt dette har på medlemmene. Inkluderer navn og Everything DiSC®-adferdsstiler på gruppens deltakere.

Everything DiSC®-verktøyene du får tilgang tilEverything DiSC® består av en rekke verktøy for refleksjon, trening og utvikling av mennesker i alle deler av en organisasjon.