Lederutvikling

Ønsker du å utvikle dine lederferdigheter? Står du foran endringer, og er i tvil om hvilke verktøy, system og metode du skal bruke?

Nyhet i Norge: Gjennomfør en fremtidsrettet sertifisering i et internasjonalt verktøy som gir resultater. Lær om kommunikasjon, adferd og relasjonsferdigheter for effektiv ledelse.

Gjør som andre norske ledere i privat og offentlig sektor, og tusenvis av organisasjoner i alle størrelser, inkludert store offentlige etater og Fortune 500-selskaper globalt.

Som eneste i Norge, tilbyr Volo AS internasjonal sertifisering i Everything DiSC®. Dette gir deg tilgang til å benytte lederverktøyene Everything DiSC® Ledelsesprofil og Everything DiSC® Work of Leaders. Etter bestått eksamen kan du jobbe med Everything DiSC® i Norge og internasjonalt.

 

Fremtidens viktigste kunnskap: Invester i mennesker

Fleksible, endringsvillige medarbeidere, teamledere og ledere er en nødvendighet i dag. Kultur kan bygges, og adferd kan trenes gjennom gode verktøy og metode. Bygg en robust, innovasjon- og prestasjonsorientert kultur gjennom strategisk kompetansetrening. Gjør jobben selv. Verktøyene er enkle i bruk og vil gi målbar resultateffekt i din virksomhet.

I en tid med digitalisering, automatisering, robotisering, er gode ferdigheter innen adferd, samarbeid og kommunikasjon fremhevet som det viktigste fremover.

World Economic Forum, Davos 2018

Behold og utvikle kompetansen internt

Bruksområder for Everything DiSC®:

 • Ledelse
 • Samarbeid og teamutvikling – sammensetning og utvikling av effektive team
 • Medarbeider engasjement og medarbeider utvikling
 • Endringsprosesser og endringsledelse
 • Organisasjonskultur
 • Visjon, verdier og strategi – implementering
 • Kommunikasjon og soft skills – trening og utvikling
 • Rekruttering, bemanning og onboarding
 • Karriereveiledning og omstilling
 • Salgstrening og kundebehandling
 • Motiverende arbeidsmiljø og effektive relasjoner på arbeidsplassen
 • Konfliktforebygging og konflikthåndtering
 • Bedrift- og organisasjonsutvikling
 • Strategisk kompetansetrening
 • Strategiarbeid
 • Styreutvikling

Ta en fremtidsrettet videreutdanning – få effektive lederverktøy

«Tillitsbasert ledelse, støttende ledelse, utviklingsorientert ledelse, prestasjonsledelse, styrkebasert ledelse, relasjonsbasert ledelse, mestringsorientert ledelse og transformasjonsledelse», er eksempler på lederstiler som blir fremholdt som gode, basert på forskning. Fellesnevner er blant annet å lede forskjellig og tilpasset, med utgangspunkt i den enkelte medarbeider. Tilpasset ledelse er en nødvendighet i dag.

 

Få mer ut av fagkompetansen ved å investere i «soft skills»  

Trening på samarbeid, kommunikasjon og adferd er et område i vekst. I en tid med digitalisering og automatisering, kreves det mer i forhold til effektiv kommunikasjon, teamarbeid og ledelse. Everything DiSC Workplace® er en internasjonal sertifisering som er etterspurt, og passer for deg som er leder, teamleder, jobber innen HR eller som konsulent, rådgiver eller coach. Dette er sertifiseringen for deg som ønsker tilegne deg nye verktøy og metode for medarbeider- team og lederutvikling.

 

Sertifisering betyr kvalitetssikring.

 

Verktøyet

Everything DiSC® er et refleksjonsverktøy som skaper resultater. Metodikken baseres på solid forskning og benyttes av 7.5 millioner brukere globalt. Kurslederne fra Volo AS lærer deg metode og verktøy, som gir din virksomhet et konkurransefortrinn.

Få frem det beste i hver enkelt medarbeider

Everything DiSC® Ledelsesprofil

Verktøyet bruker en forskningsvalidert læringsmodell til å skape en personlig læringsopplevelse. Profilen er ledelsesspesifikk med dyptgående informasjon, inkludert tips, strategier, og handlingsplaner for å hjelpe ledere til å bli mer effektive i den operative hverdagen.

Du vil få verktøy for tilpasset ledelse: utvikling av medarbeidere og team i forhold til å ta raske avgjørelser, innsikt i styrings og delegeringsstil, hva motiverer og demotiverer, hva skaper et motiverende arbeidsmiljø, utvikle strategier for effektiv ledelse basert på adferdsstil.

 

Everything DiSC® Work of Leaders

Ledelsesverktøyet er for lederutvikling på alle nivåer. Verktøyet gir innsikt i egen og andres lederadferd, og hvordan du som leder presterer innenfor 3 viktige områder:

Skape en visjon, bygge tilslutning og sørge for gjennomføring.

Everything DiSC® Work of Leaders er relatert til behov i det virkelige liv, og verktøyet er meget godt egnet for refleksjon, og prosessorientert trening basert på beste praksis  internasjonalt innen ledelse, og gir videre konkrete handlingsplaner for oppfølging.

 

Digitale selvstudier og personlig undervisning

Kurset er lagt opp slik at du enkelt kan kombinere det med en travel arbeidshverdag. Gjennom en personlig læringsopplevelse får du innsikt og forståelse i verktøy og metode:

* Kurset starter med 3-6 timer selvstudier i Everything DiSC® via vår digitale og interaktive læringsplattform.

* Deretter to dager instruktørbasert undervisning i klasserom

* Valgfritt: Akkrediteringskurs i teamutviklingsverktøyet The Five Behaviors™

 

Du får fremtidsrettede verktøy til å skape resultater for din virksomhet. Dette er et engasjerende kurs med spennende undervisning, trening, casestudier, beste praksis og diskusjoner i grupper. Du gjennomfører innovative digitale selvstudier med podcast, film og oppgaver.

Undervisningen gjennomføres på norsk, du får tilgang til en norsk arbeidsbok og online bibliotek med presentasjoner til bruk i de prosesser du selv skal lede, samt digital læringsplattform med engelskspråklig materiale, slik at du lærer de internasjonale begrepene underveis.

 

«Volo» betyr «jeg vil» på latin, som i «Jeg vil forbedre meg». – Adferd kan trenes og utvikles med riktig innstilling, verktøy og metode.

Ketil Olsen, Volo AS

 

Gjennom Wiley Workplace Learning Solutions er vi tilknyttet et globalt nettverk av Authorized Wiley Partnere, som jobber med kompetanseutvikling. 7,5 millioner har tatt Everyhting DiSC® eller The Five Behaviors™ globalt siden 2008. Hvert år leveres ca. 1 million verktøy  i mer enn 35 000 virksomheter globalt.

Everything-DiSC-Authorized-Partner

Volo AS er Authorized Partner Everything DiSC® og Authorized Partner The Five Behaviors™ – Wiley Brands.

 Volo AS er det norske kompetansesenter for faglig utvikling, prosesstøtte og sertifisering av Everything DiSC®-instruktører. Vi jobber med en rekke virksomheter i offentlig og privat sektor, og er vinner av Diamond Award fra Wiley åtte år på rad.

logo3