The Five Behaviors™

The Five Behaviors™ er et teamutviklingsverktøy for økt samhandling og selvinnsikt.

Modellen bak beskriver fem adferder et team bør omfavne, og som er suksessfaktor i arbeidet med å bygge et godt sammensatt og effektivt team.

The Five Behaviors™ er et profilbasert læringsverktøy som hjelper deg å oppdage hva som må til for å bygge opp et team som fungerer godt. Å ta hensyn til personligheter og preferanser for å utvikle et velfungerende, produktivt team kan være krevende, men det kan gi store fordeler – både for enkeltpersoner, for teamet og for organisasjonen.

 

Verktøyet måler blant annet teammedlemmer og teamets grad av forpliktelse og det å holde hverandre ansvarlig sammen med grad av tillit, klima for konstruktiv konflikt som er viktig i innovasjonskultur, og resultatoppnåelse.

 

 

Verktøyet gir teamet viktig innsikt for å utvikle strategier og forslag til handlingsplaner for utvikling av hensiktsmessig adferd for velfungerende team basert på forskning. Verktøyet brukes i virksomheter uavhengig av størrelse og nivå på team, i offentlig og privat sektor i Norge og globalt. Det kan brukes i forhold til nyetablerte team og eksisterende team.

 

The Five Behaviors™, utviklet av Wiley, bygger på New York bestselgerbok innen teamutvikling og ledelse «The Five Dysfunctions of a Team»– som fortsatt er på Amazon nr.1 etter 15 år med 3 millioner solgte bøker. Forfatter og en av verdens mest anerkjente foredragsholdere innen teamutvikling og ledelse – Patrick Lencioni forteller at tillit er viktigste element for utvikling av et velfungerende team.

Teamverktøyet øker effektivt samarbeid i team gjennom å utvikle strategier for effektivt samarbeide, med utgangspunkt i ny og viktig innsikt om teammedlemmenes adferd. Dette oppnås ved bruk av verktøyet Everything DiSC®, og en sertifisering er påkrevd for å ta påbyggingskurset for teamutvikling.

 

Åpne og ærlige tilbakemeldinger

 

Sterkt eierskap til felles mål

 

Tar bedre og raskere beslutninger

 

«En klar målsetning for NKSR er å videreutvikle og bygge et godt team, noe The Five Behaviors™ har gjort oss istand til. Teammedlemmer er tydeligere på forventninger og tør å erkjenne svakheter overfor hverandre.» 

Sylvi Helland, Personalrådgiver ved St. Olavs Hospital

 

Verktøyene du får tilgang til

The Five Behaviors™ består av en rekke verktøy for effektiv teamutvikling i alle deler av en organisasjon.

Rapporter

  • Individuell teamrapport
  • Kommentert teamrapport
  • Fremdrifts-rapport
  • Sammenlignings-rapport

 

Støtteverktøy

  • Boken The Five Dysfunctions of a Team
  • Bok med prosessøvelser
  • Fasilitator-guide for 7 moduler
  • Presentasjoner, powerpoints og videoklipp
  • Deltakermateriell med aktiviteter
  • Podcast, internettbaserte ressurser og forskningsrapporter