Digitalt akkrediteringskurs - verktøy for teamutvikling

Lykkes dere med teamarbeid? Er teamet preget av effektiv kommunikasjon og samarbeid mot felles resultatmål? Er det et team med nødvendig tillit og takhøyde for innovative ideer og gjennomføringsevne?

The Five Behaviors er et teamutviklingsverktøy for økt samhandling og selvinnsikt. Modellen bak beskriver fem adferder et team bør omfavne, og som er suksessfaktor i arbeidet med å bygge et godt sammensatt og effektivt team.

Vi tilbyr påbyggingskurs for sertifiserte Everything DiSC®-instruktører, der man i løpet av én digital samling får opplæring i modell og verktøy.

 

5B-AWB-Color   –  Sammensetning og utvikling av effektive team som gir resultater!

 

Det er mange grunner til at et team mislykkes. Det finnes en dokumentert måte å hjelpe dem å lykkes på.

Patrick Lencioni

Hvorfor er dette verktøyet et konkurransefortrinn?

The Five Behaviors™ er et profilbasert læringsverktøy som hjelper deg å oppdage hva som må til for å bygge opp et team som fungerer godt. Å ta hensyn til personligheter og preferanser for å utvikle et velfungerende, produktivt team kan være krevende, men det kan gi store fordeler – både for enkeltpersoner, for teamet og for organisasjonen.

 

«En klar målsetning for NKSR er å videreutvikle og bygge et godt team, noe The Five Behaviors™ har gjort oss istand til. Teammedlemmer er tydeligere på forventninger og tør å erkjenne svakheter overfor hverandre.»

– Sylvi Helland, Personalrådgiver ved St. Olavs Hospital

 

Hvem passer kurset for, og hva kan du forvente?

  • Påbyggingskurset har som mål å lære deg bruken av verktøyet, med måling og tolking av utviklingen i et team
  • Kurset bygger videre på din erfaring og gir deg verktøy og metode som vil gjøre at du oppnår resultater.
  • Passer for deg som ønsker å jobbe systematisk med teamutvikling og teamdynamikk på et høyere nivå.
  • Du vil etter kurset selv kunne skreddersy prosesser og workshops, med utgangspunkt i teamets utviklingsmål.
  • Det er en forutsetning at du er sertifisert i Everything DiSC®. Les mer her.

Personlig digital undervisning

Dette er et digitalt kurs via et tretimers webinar (08.30-11.30), med engasjerende og personlig undervisning.

Kurset er lagt opp slik at du enkelt kan kombinere det med en travel arbeidshverdag, uansett hvor du befinner deg. 

Pris: 3000,- eks.mva.

Datoer for kurset i 2023 kommer.

Inkluderer:

  • Kompendium fra kurs, samt bibliotek med øvelser
  • Eksempelrapporter på norsk språk
  • Bøkene «The Five Dysfunctions of a Team» og «Overcoming The Five Dysfunctions of a Team» (guide med øvelser og råd) tilsendt
  • Tilgang til administrasjonsplattformen EPIC for å sende- og motta rapporter i henhold til personvern og GDPR.

 

Ta påbyggingskurset for teamutvikling – fyll ut bestilling under:

 

 

The Five Behaviors™ - Påbyggingskurs i 2022
*
*
*
*
*
*

* Påmelding er bindende. Se våre salgsbetingelser her.